Εγκατάσταση ψηφιακού δέκτη

20,06 €
SKU: Elservice08
Από ηλεκτρονικό Συντονισμός Αριθμητική
  • Από ηλεκτρονικό
  • Συντονισμός
  • Αριθμητική ταξινόμηση καναλιών
  • Επίδειξη λειτουργιών 
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας