Εγκατάσταση αεροκουρτίνας

50,31 €
SKU: Elservice05
Εγκατάσταση αεροκουρτίνας
  • Από εξειδικευμένο τεχνιτη
  • Επίδειξη λειτουργίας 
  • 12  μήνες εγγύηση εγκατάστασης
  • Δεν περιλαμβάνει νέα ηλεκτρολογική παροχή όπου απαιτείται