Τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα παταριού

45,37 €
SKU: CENTRALCLIMA-Service01
Σε 1 ημέρα από την ανάθεση από πιστοποιημένο υδραυλικό εγκαταστάτη
 Πίσω στο: - Ηλιακά

Σε 1 ημέρα από την ανάθεση από πιστοποιημένο υδραυλικό εγκαταστάτη – με αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού,ι

Δέν περιλαμβάνει νέα ηλεκτρολογική παροχή όπου απαιτείται.