Τοποθέτηση Θερμοσυσσωρευτή-Θερμοπομπού-Ηλεκτρικου σώματος – Ηλεκτρικής πετσετοκρεμάστρας

39,32 €
SKU: HEAT-Service01
Από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη εντός 2
 Πίσω στο: - Θέρμανση

(Από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη εντός 2 ήμερων από την ανάθεση)

   - Περιλαμβάνει στήριξη σε δάπεδο ή τοίχο – εκκίνηση και επίδειξη λειτουργίας
   - Δεν περιλαμβάνει νέα ηλεκτρολογική παροχή όπου απαιτείται