Εγκατάσταση TV έως 55” σε τοίχο

50,31 €
SKU: Elservice10
Συντονισμός συχνοτήτων Αριθμητική ταξινόμηση
 Πίσω στο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Συντονισμός συχνοτήτων
  • Αριθμητική ταξινόμηση καναλιών 
  • Επίδειξη βασικών λειτουργιών
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας
  • Σύνδεση Ηχείων
  • Σύνδεση περιφερειακών συσκευών