TELEFUNKEN-SCHAUB-LORENZ PCB IN INVERTER TFK 9/12 1398168-1000446350 (HISENSE)

105,86 €
SKU: TELEFUNKEN-SCHAUB-LORENZ PCB IN INVERTER TFK 9/12
pcb05355 v01 v02
 Πίσω στο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

TELEFUNKEN-SCHAUB-LORENZ PCB IN  INVERTER TFK 9/12   1398168-1000446350   (HISENSE )