HAIER PRESSURE SENSOR R-407C 150/100 NH6-D

166,35 €
SKU: HAIER PRESSURE SENSOR C-MRV
HAIER PRESSURE SENSOR R-407C 150/100 NH6-D

HAIER  PRESSURE SENSOR R-407C  150/100 NH6-D