Για το ανοιγμα  του φιλτρου
οταν αντικαθιστουμε το εσωτερικο φιλτρο του